Rada města bere na vědomí

87/2013 informaci o zasedání komise Sportovní dne 24.4.2013,

88/2013 informaci o příjmech města z výherních hracích přístrojů a výběžků z nich,

89/2013 zřízení automobilové doručovací služby ČP od 1.6.2013,

90/2013 stanoviště včelstev v Nížebohách,

91/2013 jednání s p. M. Dekrétem ohledně návrhu nájemní smlouvy a přípravě dalšího postupu,

92/2013 informaci o akci Jonson-Controls na nádvoří hradu,

93/2013 informaci o vernisáži výstavy Člověk a krajina,

94/2013 informaci o přípravě akce „čarodějnice 2013“, která se uskuteční dne 30.4.2013 na nádvoří hradu.

Rada města schvaluje

95/2013 program dnešního jednání rady,

96/2013 nákup knihovního fondu pro rok 2013 za 30 tis. Kč,

97/2013 příspěvek 2.000,- Kč na konto dětí V. Reifové,

98/2013 úpravu pracovní doby České pošty,

99/2013 záměr města pronajmout část p.č. 362/1 ost.pl. Nížebohy,

100/2013 záměr města pronajmou p.č. 362/1 v k.ú. Písty,

101/2013 Smlouvu o výpůjčce na předměty v Jandově Muzeu v Budyni nad Ohří,

102/2013 změnu svatebního termínu a to z 5.10.2013 na termín 12.10.2013,

103/2013 mandátní smlouvu s BlueFort s.r.o. v rámci Operačního programu ŽP „Pořízení stroje za účelem snížení prašnosti“,

Rada města ukládá

104/2013 starostovi do příštího jednání rady zjistit rozsah služeb Diakonie.

Rada města neschvaluje

105/2013 nabídku SMS zpráv v rozsahu veřejného hlášení,

106/2013 příspěvek Mysliveckému sdružení Břežany nad Ohří.