Rada města bere na vědomí

73/2013 stanoviště včelstev,

74/2013 vydaný závěr zjišťování MVE z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Rada města schvaluje

75/2013 program dnešního jednání rady,

76/2013 smlouvu o nájmu ordinace pro lékaře,

77/2013 fin.příspěvek TJ Viktorii,

78/2013 záměr města pronajmout stodolu,

79/2013 záměr města pronajmout pozemky 361/25 a/24 Budyně n.Ohří,

80/2013 záměr města pronajmout pozemek 395/1 Budyně nad Ohří

81/2013 začlenění pozemku 545 v PK do honební společnosti,

82/2013 pověření vedení města jednáním s majitelem domu č.p.12 z důvodu dražby,

83/2013 příspěvek na Hospic Litoměřice,

84/2013 vydání sazebníku platů průvodcům v muzeu a v galerii.

Rada města neschvaluje

85/2013 zrušení vyklizení bytu č. 13 v č.p.345 a posečkání splátek,

86/2013 příspěvek na Libochovické kulturní léto.