Rada města bere na vědomí

61/2013 přípravu dnešního zastupitelstva,

Rada města schvaluje

62/2013 program dnešního jednání rady,

63/2013 pokácení nebezpečných stromů v Roudníčku,

64/2013 2 nájemní smlouvy na pozemky v Budyni n.O. a ve Vrbce s o.s.Scorzonera,

65/2013 ředitelské volno ZŠ na den 4.4.2013,

66/2013 příspěvek na dopravu dětí do školy v přírodě

67/2013 příspěvek na dopravu dětí do letního tábora Plasy

68/2013 příspěvek na fasádu domu č.p. 185,

69/2013 smlouvy o užívání veř.prostr. u domu čp. 78 v Budyni nad Ohří,

70/2013 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem dvora u č.p. 33 Vrbka,

71/2013 příspěvek 5 tis. Kč pro Sev.stanici ochrany fauny Falco,

72/2013 smlouvu u užívání veř.prostr. před č.p. 2 v Budyni nad Ohří.