Rada města bere na vědomí

51/2013 přípravu zastupitelstva dne 25.3.2013,

52/2013 šetření ve věci prodeje pozemku č. 837 v k.ú. Písty,

53/2013 pověření vedení úřadu vyřešením vlastnictví kina,

54/2013 informaci o vlastnictví fondu sbírek z muzea Budyně nad Ohří.

Rada města schvaluje

55/2013 program dnešního jednání rady,

56/2013 prezentaci města Budyně nad Ohří na „Malované mapě",

57/2013 příspěvek na oběd pro p. Mračka

58/2013 užívání veřejného prostranství před domem č.p. 45,

Rada města neschvaluje

59/2013 příspěvek na opravu kotle v č.p. 66.

Rada doporučuje zastupitelstvu

60/2013 schválit finanční spoluúčast na pořízení stroje za účelem snížení prašnosti z operačního programu podpory z OPŽP.