Rada města bere na vědomí

36/2013 vyúčtování příspěvku Hospicem Litoměřice,

37/2013 úpravu mzdy za úklid v domě č.p. 426

38/2013 informaci o nákupu knih do knihovny za r. 2012

39/2013 zprávu o provedené kontrole FÚ Litoměřice na akci: Odbahnění rybníka,

40/2013 informaci o opatření ke zlepšení stavu životního prostředí

41/2013 informaci o provedení energetické kontroly v bytovkách v Poplužní.

Rada města schvaluje

42/2013 vyloučení použití účtu obce u ČNB k příjmu výnosů daní

43/2013 přidělení bytu č. 9 v č.p. 426 v Budyni nad Ohří,

44/2013 přihlášení další osoby do městského bytu v č.p. 340,

45/2013 zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Vrbka a v k.ú. Budyně nad Ohří,

46/2013 zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č.p. 426,

47/2013 program statkových hnojiv a.s. Astur Straškov,

48/2013 natáčení v prostorách muzea ČT,

49/2013 podání projektu v rámci výzvy OPŽP oblast podpory 3.2 – realizace úspor energie a to pro budovu základní školy v Budyni nad Ohří .

Rada města neschvaluje

50/2013 příspěvek na činnost terénní služby rané Péče Eda Praha.