Rada města bere na vědomí

15/2013 kalkulaci ceny obědů s porovnáním výkazu zisků a ztrát za rok 2012,

16/2013 zprávu pořadatelů „Bitva Budyně" s návrhem na následnou spolupráci,

17/2013 žádost o pronájem KD Břežany nad Ohří,

18/2013 odročení žádosti TJ Viktorie,

19/2013 informace MK o internetu knihoven,

20/2013 informaci o vydání knihy Dnů evropského dědictví,

21/2013 rekonstrukci koupelny v bytě č.5 v čp. 381,

22/2013 informaci o jednání s nájemníky domu 378.379,380,

23/2013 informaci o přípravě výběrového řízení na opravu hradeb.

Rada města schvaluje

24/2013 program dnešního jednání rady

25/2013 příspěvek na obědy pro důchodce

26/2013 smlouvu na parkování

27/2013 návrh rozhodnutí valné hromady honebního společenstva Dušníky,

28/2013 úhradu neinvestičních nákladů na žáka na plavecký výcvik z příspěvku zřizovatele

29/2013 účast 2 zástupců obce na studijní cestě pořádané SHSČMS

30/2013 pokácení 2 stromů dle návrhu komise ŽP,

31/2013 finanční dar

32/2013 sociální příspěvek

33/2013 odstranění staveb v bývalé cihelně Kostelec n.O..

Rada města neschvaluje

34/2013 nabídku na pronájem měřice rychlosti vozidel,

35/2013 záměr stavby Malé vodní elektrárny Písty-Hostěnice