Rada města bere na vědomí

1/2013 informaci o ceně za popelnicových lístků

Rada města schvaluje

2/2013 přidělení bytu č. 2 v čp. 422 v Budyni nad Ohří

3/2013 přidělení bytu č. 7 v čp. 380 v Budyni nad Ohří v ul. Poplužní

4/2013 návrh Komise ŽP na pokácení stromu na p.č. 50/23 v Budyni nad Ohří.

Rada města doporučuje zastupitelstvu

5/2013 projednat založení Místní akční skupiny MAS.