Rada města bere na vědomí

257/2012 přípravu zastupitelstva,

258/2012 informaci o jednání s občany Píst,

259/2012 žádost p. Soškové,

260/2012 zahájení inventarizace města a příspěvkových organizací včetně,

261/2012 informaci o jednání Sdružení historických města a obcí.

Rada města schvaluje

262/2012 program dnešního zasedání,

263/2012 ZŠ přijímání sponzorských darů – viz zápis,

264/2012 zakoupení vysavače pro ZŠ,

265/2012 udělení mimořádných odměn pracovníkům MŠ a ŠJ,

266/2012 finanční dar – viz zápis,

267/2012 výpověď z bytu – viz zápis.

Rada města neschvaluje

268/2012 záměr KM Proma postavit malou vodní elektrárnu na jezu v Pístech,