Rada města bere na vědomí

248/2012 informaci o výpočtu obalových křivek u výjezdu z ul. Děkanské,

249/2012 informaci o připravované charitativní sbírce.

Rada města schvaluje

250/2012 program dnešního zasedání,

251/2012 zajištění sepsání základního hodnocení rizik ekologické újmy a to svopomocí,

252/2012 poskytnutí příspěvku na zakoupení triček s potisky v hodnotě 4 tis.Kč pro děti ZŠ – viz zápis,

253/2012 Dodatek číslo 4 k nájemní smlouvě KD Břežany nad Ohří – viz zápis,

254/2012 Dodatek číslo IV ke smlouvě o nájmu se spol. BUST – viz zápis,

255/2012 podání žádosti o dotaci na III.etapu – chodníky Malomlýnská,

256/2012 záměr města pronajmout kanalizaci III.etapa – Budyně nad Ohří.