Rada města bere na vědomí

222/2012         ukončení proplácení mzdy mandlování prádla v Pístech,

223/2012         přípravu zastupitelstva,

224/2012         přípravu zimní údržby.

 

Rada města schvaluje

225/2012         zrušení knihoven v Pístech a v Nížebohách – viz zápis,

226/2012         zveřejnění záměru prodat hasičské auto AVIA.

 

Rada města neschvaluje

227/2012         prodej pozemku č. 268/7 v k.ú. Nížebohy.

 

Rada doporučuje zastupitelstvu

228/2012         záměr města koupit stodolu na st.p.č. 122.