Rada města bere na vědomí

209/2012         užívání bytu č. 3 v čp. 379 v Budyni nad Ohří,

210/2012         návrh ceny od spol.Strabak na asfaltový povrch v ul.Polní a Ladově-viz zápis,

211/2012         zpráva o jednání s projektantem akce Silnice II/246 Budyně-Koštice+most Břežany nad Ohří.

 

Rada města schvaluje

212/2012         program dnešního jednání,

213/2012         přidělení bytu č. 4 v ul. Poplužní v Budyni nad Ohří,

214/2012         podnájem bytu číslo 4 v čp. 109 v Budyni nad Ohří,

215/2012         Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu rybníka Křepelky,

216/2012         neinvestiční náklady na žáka ZŠ pro r.2012 ve výši 4.357,-Kč,

217/2012         pronájem pozemku u č.p.33 ve Vrbce,

218/2012         užívání veřejného prostranství v ul. Okružní

 

Rada doporučuje zastupitelstvu

219/2012         odkoupení stodoly na st.p.č.122 v Budyni nad Ohří,

220/2012         odprodej hasičského auta  Avie DV 12-A.

 

Rada ukládá

221/2012         místostarostovi města dojednat termín vypuštění rybníka a jeho výlov s rybáři- viz zápis.