Rada města schvaluje

202/2012         program dnešního jednání,

203/2012         výběr nabídek na statické posouzení včetně zaměření, na restaurátorský průzkum na objekt synagogy a

                      stavebně historický průzkum na objekt synagogy a č.p.7 - viz. zápis,

204/2012         vyjádření k projektu Most Břežany – viz zápis,

205/2012         příspěvek na opravu oken v č.p. 6 z prostředků Nadace,

206/2012         prezentaci města ve zvukovém informačním panelu Litoměřice.

 

Rada města neschvaluje

207/2012         fin.příspěvek pro speciální ZŠ a praktickou školu,

208/2012         odkoupení pohledávek.