Rada města bere na vědomí

195/2012         informaci o druhém ročníku Bitva Budyně n.Ohří.

 

Rada města schvaluje

196/2012         program dnešního jednání,

197/2012         pokácení stromu bříza – viz zápis,

198/2012         udělení licence Slaný – Litoměřice,

199/2012         příspěvek na fasádu domu č.p.52,

200/2012         umístění internetového přijímače,

201/2012         termíny svateb pro rok 2013.