Rada města bere na vědomí

148/2012 informaci starosty o řešení problémů v místní části Roudníček,

149/2012 přípravu zastupitelstva,

150/2012 žádost o změnu územního plánu –viz zápis,

151/2012 informaci o přípravě převodu hasičského auta Avia A-30,

152/2012 informaci o stabilitě lípy u školy a o postupu jejího ošetření.

Rada města schvaluje

153/2012 program jednání rady

154/2012 nájemní smlouvu na p.č. 470/6 a 422/9 v k.ú. Písty,

155/2012 prodloužení nájemních smluv na pozemky ve vlastnictví města a to:

část p.č. 361/7, 361/8, 361/9 a 361/10 k.ú. Budyně n.O. – viz zápis,

pozemek č. 100/1 k.ú. Písty,

pozemek č. 27 – část, k.ú. Kostelec nad Ohří,

pozemek č. 515/4 v k.ú. Budyně nad Ohří,

pozemek č. 361/7 – část, k.ú. Budyně nad Ohří,

pozemek č. 467/10 v k.ú. Roudníček,

pozemek č. 464, k.ú. Písty,

pozemek č. 482/4, k.ú. Budyně nad Ohří.

156/2012 příspěvek budyňské farnosti ve výši 20 tis. Kč na mříže do vchodu kostela sv. Václava v Budyni nad Ohří,

157/2012 proplacení materiálu na kostýmy mažoretek – viz zápis,

158/2012 finanční dar ze SF – viz zápis,

159/2012 termíny rady a zastupitelstva na II.pololetí 2012.

Rada města neschvaluje

160/2012 poskytnutí jednorázového příspěvku – viz zápis,

161/2012 zavedení SMS infokanálu,

Rada města navrhuje zastupitelstvu

162/2012 cenu za prodej pozemku č. 363/3 v k.ú. Písty o výměře 67 m2 ve výši 840,- Kč.