Rada města bere na vědomí

177/2012         kontrolu usnesení z minulého jednání,

178/2012         přípravu zastupitelstva, které se bude konat 17.9.2012,

179/2012         vyjádření k návrhu MVE Písty –Hostěnice,

180/2012         poděkování farnosti za příspěvek na mříže do kostela,

181/2012         žádost o vyčištění potoka Roudníček,

182/2012         žádost o změnu ÚP a postoupení návrhu do zastupitelstva na záměr na provedení revize ÚP,

183/2012         užívání náměstí na propagaci senátorských voleb,

184/2012         zprávu AOPK ČR o kontrole rybníka v rámci OP ŽP,

185/2012         kladné stanovisko kraje k žádosti na projekt Pořízení stroje za účelem snížení

                        prašnosti,

186/2012         záporné stanovisko spol. ČEZ Distribuce k provedení rekonstrukce nn v ul. Ostrovní,

187/2012         informaci o zrušení gyn. odd. v Roudnici n. Labem.

  

Rada města schvaluje

188/2012         a podporuje iniciativu ve věci využití kompostovaného odpadu ve spolupráci se

                        Sdružením obcí nakládání odpadu,

189/2012         příspěvek Hospicu sv. Štěpána ve výši 5 tis. Kč,

190/2012         zapůjčení prostor kuchyně ve ŠJ,

191/2012         příspěvek na fasádu domu č.p. 14 v MPZ v Budyni n.O.,

192/2012         úhradu pokuty městem za požděné tvrzení daně ve výši 500,- Kč,

193/2012         odměnu – viz zápis.

 

Rada města neschvaluje

194/2012         účast města v akci „Na výletě v přírodě“