Rada města bere na vědomí

74/2012 kontrolu usnesení,

75/2012 přípravu dnešního zastupitelstva,

76/2012 dopis Českého olympijského výboru ve věci rozdělení výtěžku loterií.

Rada města schvaluje

77/2012 program jednání rady,

78/2012 umístění dvou informačních cedulí na trati Podřipského motoráčku,

79/2012 umístění předzahrádky a Smlouvu o užívání veřejného prostranství,

80/2012 proplacení autobusu - jedné cesty dětí do letního tábora,

81/2012 zakoupení židliček a lavic do ZŠ,

82/2012 změnu nájemní smlouvy v čp. 379 pouze dle nových pravidel – viz zápis,

83/2012 příspěvek TJ Viktorie Budyně nad Ohří ve výši 15 tis. Kč,

84/2012 konání taneční zábavy hasičů U Mlýna 16.6.2012,

85/2012 účast 2 zástupců obce na studijní cestě pořádané SHSČMS –viz zápis,

86/2012 zakoupení pohárů a občerstvení na hasičskou soutěž – Osmiboj 14.4.,

87/2012 proplacení občerstvení na hasičskou okrskovou soutěž hasičů 19.5.,

88/2012 proplacení občerstvení na hasičskou soutěž O putovní pohár 1.9.2012,

89/2012 zveřejnění záměru města pronajmout p.č. 395/1 v k.ú. Budyně nad Ohří.

Rada města neschvaluje

90/2012 pronájem či odkup zemědělských pozemků ve vlastnictví města společnosti Suhox.