Rada města bere na vědomí

136/2012 petici občanů z Roudníčka a pověřuje starostu projednání celé záležitosti za účasti místní správy,

137/2012 informaci o poskytování fin.prostředků z převodu odvodu loterií a převodu odvozu výherních hracích přístrojů,

138/2012 informaci o okrskové soutěži hasičů.

Rada města schvaluje

139/2012 program jednání rady

140/2012 postup splátek pro nájemníka bytu č. 13 v čp.345 v Budyni n.O.-viz zápis,

141/2012 přihlášení rodin. Příslušníka do bytu č. 1 v č.p. 381 v Poplužní ulici,

142/2012 bezplatnou výpůjčku prostor hradu pro ČSZ – viz smlouva,

143/2012 poskytnutí bezúroční půjčky ve výši 10000,- Kč ČSZ na nákup květin,

144/2012 záměr města a jeho zveřejnění - pronajmout p.č. 470/6 a 422/9 v k.ú. Písty,

145/2012 následné nájemní smlouvy (prodloužení smluv) na poz.par.: část p.č. 362/1 v Nížebohách, část p.č. 1084/1 v Pístech, část p.č. 831/8 v Břežanech n.O., p.č. 362/11 Písty a p.č. 515/1 v Budyni nad Ohří – viz zápis,

146/2012 prezentaci kultury města v Litoměřickém deníku.

Rada města neschvaluje

147/2012 prezentaci města v magazínu TIM.