Rada města bere na vědomí

116/2012 poděkování TJ Viktorie za spolupráci,

117/2012 informaci o jednání s partnerským subjektem – spol. NEXT Budyně nad Ohří,

118/2012 informaci o jednání s partnerskými subjekty (ZŠ, MŠ a ŠJ) v rámci „Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009-2015“,

119/2012 vyhlášení návrhu Přírodní památky Vrbka,

120/2012 informaci o neposkytnutí dotace z Ústeckého kraje na opravu Kapličky Břežany nad Ohří,

121/2012 informaci o jednání z Klubu starostů ve věci přidělení dotací pro obce ze zvláštního fin. Úřadu pro financování sportu a kultury v obcích,

122/2012 informaci p. Doušové o místním šetření ve Vrbce – viz zápis,

123/2012 informaci o předběžném jednání se Židovskou obcí o opravě synagogy,

124/2012 podání zprávy o studijní cestě do Itálie.

Rada města schvaluje

125/2012 program jednání rady,

126/2012 termín zastupitelstva na 25.6.2012,

127/2012 vydání nesouhlasného stanoviska s předloženým záměrem MVE Písty,

128/2012 užívání veřejného prostranství „předzahrádky“ a to před č.p. 3 a před s.p.36,

129/2012 podnájem bytu č.3 v č.p. 109 v Budyni nad Ohří,

130/2012 přidělení zahrádky na p.č.361/24 v Budyni nad Ohří,

131/2012 konání akce – dokopná dne 2.6. 2012 s podmínkou dodržení nočního klidu,

Rada města neschvaluje

132/2012 nájemníkovi z čp. 345, byt.č. 13, jeho žádost o snížení a odklad splátek, neboť nesplnil požadavek rady a svůj závazek o pracovním poměru a proto bude v této záležitosti postupováno dle předpisů pro neplatiče,

133/2012 nabídku na letecké snímkování,

134/2012 žádost o pronájem části pozemku č. 347 v Pístech.

Rada města ukládá

135/2012 M.Šifaldové zajistit schůzku s rybáři ohledně smlouvy rybníku Křepelka.