Rada města bere na vědomí

91/2012 kontrolu usnesení z minulé rady,

92/2012 požadavky místní správy Vrbka a uskutečnění schůzky 27.4.2012,

93/2012 žádost místní správy Vrbka – viz zápis.

Rada města schvaluje

94/2012 program jednání rady,

95/2012 roční závěrku příspěvkových organizací a rozdělení ZHP-viz zápis,

96/2012 ceník č. 2/2012 pro hřbitov Kostelec nad Ohří a Nížebohy,

97/2012 uzavírání Smluv o nájmu hrobového místa na pohřebiště Nížebohy a Kostelec nad Ohří s platností od 1.1.2012,

98/2012 zrušení stávajících plateb za hrobová místa v Kostelci n.O. a v Nížebohách k 31.12.2012,

99/2012 přidělení zahrádky na p.č. 361/8 v Budyni nad Ohří,

100/2012 členy školské rady (p. Svobodová, Ing. Medáček),

101/2012 zajištění požadavků na akci „Bitva“ – viz zápis,

102/2012 konání divadelního představení na hradě dne 30.6.2012,

103/2012 smlouvu o užívání veřejného prostranství před č.p.9 v Budyni nad Ohří,

104/2012 úpravu vstupného do muzea a úpravu návštěvních hodin – viz příloha,

Rada města doporučuje zastupitelstvu

105/2012 projednat možnost půjčky TJ Viktorii – viz zápis.

Rada města ukládá

106/2012 p. Bittnerovi projednat s místní správou Písty provoz mandlu do 30.5.2012.