Rada města bere na vědomí

225/2011
nabídku GA Enmergo na rozšíření VO Nížebohy,

226/2011
záznam z předpovodňové prohlídky Ohře za r. 2011 od Povodí Ohře,

227/2011
žádost p. Ulricha o změnu územního plánu,

228/2011
přípravu zastupitelstva,

229/2011
informaci o zasedání Regionální sekce SHMČMS,

Rada města schvaluje

230/2011
zahájení honů v prostorách nádvoří vodního hradu,

231/2011
povolení návštěvy v městském bytě č.p. 427 –dle zápisu,

232/2011
Vnitřní směrnici města Budyně n.O. pro provedení inventarizace majetku a závazků obce,

233/2011
mimořádné odměny ŠJ a MŠ dle předložených návrhů vedení přísp.organizace,

234/2011
členy protipovodňové komise – viz zápis,

235/2011
příspěvek TJ Sokol ve výši 20 tis. Kč,

236/2011
termín zastupitelstva, tj. 19.12.2011,

237/2011
přenocování šermířů na vodním hradě,

238/2011
příspěvek pro MŠ na zakoupení hraček na vánoce ve výši 14 tis. Kč (vč.SVČ),

239/2011
finanční dar ze SF – viz zápisu,

240/2011
uzavřeníkolektivní smlouvy.