Rada města bere na vědomí

217/2011        
přípravu zastupitelstva,

218/2011        
žádost Konfederace pol. vězňů

Rada města schvaluje

219/2011        
program jednání rady,

220/2011        
licenci na autobusovou dopravu pro dopravce p. Lihma,

221/2011        
podnájem bytu v č.p. 109 v Budyni nad Ohří,

222/2011        
mimořádné odměny ZŠ,

223/2011        
Smlouvu o spolupráci na projektu „Senior pas".

Rada města doporučuje zastupitelstvu

224/2011        
schválení přijetí nalezeného majetku.