Rada města bere na vědomí

206/2011        
přípravu zastupitelstva,

207/2011        
oznámení Drážního úřadu Praha,

Rada města schvaluje

208/2011        
program jednání rady,

209/2011        
přidělení bytu č. 8 v čp. 382,

210/2011        
přidělení bytu č. 11 v čp. 426,

211/2011        
pronájem rybníka Křepelky MOČRS,

212/2011        
záměr města pronajmout část p.č. 1410/13 v Budyni nad Ohří,

213/2011        
termín konání akce „Bitvy o vodní hrad",

214/2011        
nájemné na výše uvedenou akci ve výše 2000,- Kč + DPH,

215/2011        
pro kroužky Střediska volného času Budyně n.Ohří zakoupení triček a dresů - viz zápis.

Rada města neschvaluje

216/2011        
nabídku PF kampaně.