Rada města bere na vědomí

164/2011        
přípravu zastupitelstva,

165/2011        
odročení pronájmu rybníka Křepelka,

166/2011        
informaci k Rekonstrukci bytovek 381,382 Budyně nad Ohří,

167/2011        
upozornění na nutnost odstranění štěrku v ul. Slánské.

Rada města schvaluje

168/2011        
program dnešního jednání rady,

169/2011        
pronájem části p.č. 130/2 a části p.č.118 v k.ú.Břežany obč.sdr.Scorzonera,

170/2011        
pronájem části p.č. 1085 v Pístech,

171/2011        
podání žádosti o dotaci na Revitalizaci zeleně v místní části Vrbka,

172/2011        
pověření Nadace historické a kulturní dědictví k organizování pouti 2011,

173/2011        
užívání veřejného prostranství na Masarykově nám. k opravě hotelu,

174/2011        
finanční dar místostarostovi - viz zápis,

175/2011        
bezplatný pronájem prostor hradu Nadaci na konání festivalu ve dnech 5.-7.8.2011,

176/2011        
Ceník na pouť I-2011 za užívání veřejného prostranství.

Rada neschvaluje

177/2011        
pronájem hradu společnosti Humanitas.