Rada města bere na vědomí

156/2011        
přípravu zastupitelstva,

157/2011        
potvrzení závěrečného vyhodnocení od SFDI na I. a II. etapu Vybudování bezbariérové lávky a chodníků Budyně nad Ohří.

Rada města schvaluje

158/2011        
program dnešního jednání rady,

159/2011        
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky z vyhlášeného výběrového řízení na poskytnutí úvěru na Rekonstrukci bytovek 381 a 382 a to Českou spořitelnu,

160/2011        
odměny ve školských zařízení dle návrhů ředitelek a vedoucí,

161/2011        
provedení opravy podlahy v MŠ,

162/2011        
smlouvu o výpůjčce s Nár.tech.muzeem,

163/2011        
finanční dar místostarostovi - viz zápis.