Rada města bere na vědomí

178/2011
přípravu zastupitelstva,

179/2011
žádosti ve věci pronájmu a prodeje rybníka Křepelky, odročeno na příští jednání rady,

180/2011
oznámení o správním řízení MD ve věci žel. trati Straškov-Libochovice,

181/2011
definitivní přiznání dotace III.etapa kanalizace Budyně nad Ohří,

182/2011
žádost p. Večeře o řešení prostoru a odtoku dešťové vody Průhon.

Rada města schvaluje

183/2011        
program dnešního jednání rady,

184/2011        
prodloužení nájemní smlouvy ve Vrbce u domu č. 33,

185/2011        
příspěvek fotbalovému oddílu TJ Viktorie,

186/2011        
záměr města prodat pozemek č. 58 v k.p. Písty,

187/2011        
záměr města prodat část p.č. 120 v k.ú. Nížebohy,

188/2011        
příspěvek hasičům na občerstvení na akci Pohár města,

189/2011        
podnájem bytu č. 5 v čp. 109.

Rada neschvaluje

190/2011        
poskytnutí příspěvku na nákup ohřívače vody v městském bytě,

191/2011        
zřízení internetu v knihovnách Písty a Nížebohy,

192/2011        
prezentaci města v německém turistickém časopisu.