Rada města bere na vědomí

119/2011        
informaci hasičů o možnosti daru,

120/2011        
informaci hasičů o konání zábavy,

121/2011        
dopis k žádosti ve věci příspěvku na dvojčata.

Rada města schvaluje

122/2011        
program dnešního jednání rady,

123/2011        
složení Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na výběrové řízení na akci: „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 7,416 tis. Kč na projekt: Rekonstrukce bytového domu 381, 382 Budyně nad Ohří" - viz zápis rady,

124/2011        
roční účetní závěrku za rok 2010 příspěvkových organizací - Mateřské školy, Základní školy a Školní jídelny a zároveň schválila rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací - viz zápis,

125/2011        
termíny zasedání rady a zastupitelstva na II.pololetí 2011,

126/2011        
finanční příspěvek na handicapovaná zvířata ve výši 4.699,- Kč,

127/2011        
prezentaci města v Litoměřickém deníku - viz zápis.

Rada ukládá

128/2011        
vedení města Budyně nad Ohří napsat ředitelský dopis na Povodí Ohře ve věci řešení Mšenského potoka.