Rada města bere na vědomí

71/2011
přípravu zastupitelstva,

72/2011
jednání o příspěvku pro Svaz tělesně postižených,

73/2011
informaci o sněmu Sdružení historických města.

Rada města schvaluje

74/2011
program dnešního jednání rady,

75/2011
přidělení bytu č.11 v čp. 340,

76/2011
pokácení smrku - viz zápis,

77/2011
proplacení opravy kotle u domu č.p. 9 v Budyni nad Ohří - viz zápis.