Rada města bere na vědomí

78/2011
stanoviště včelstev s tím, že toto zveřejníme na úřední desce a seznam bude zaslán místním zemědělcům a družstvům,

79/2011
informaci o auditu hospodaření města za rok 2010, závěr kontroly je - bez závad,

80/2011
informaci o  kontrole Finančního ředitelství na stavby Bezbariérové lávky a chodníků I. a II. etapa Budyně nad Ohří, závěr kontroly je - bez závad,

81/2011
informaci o možných variantách svozu odpadu a jeho úhrady,

82/2011
informaci o propagační akci Krušovice a pronájmu veřejného prostranství na 26.5.2011,

83/2011
informaci o dopise p. Hniličky,

84/2011
informaci policie ve věci krádeže sochy Svaté trojice.

Rada města schvaluje

85/2011
program dnešního jednání rady,

86/2011
přidělení bytu č. 11 v čp. 422 - viz zápis,

87/2011
proplacení dopravy jedné cesty autobusu dětí na letní tábor,

88/2011
finanční příspěvek TJ Viktorii ve výši 6.985,- Kč,

89/2011
smlouvu o užívání veřejného prostranství p. Doušové,

90/2011
smlouvu o užívání veřejného prostranství p. Vodrážkovi,

91/2011
smlouvu o užívání veřejného prostranství p. Novákovi,

92/2011
smlouvu o užívání veřejného prostranství p. Stuchlého,

93/2011
Jednací řád rady,

94/2011
smlouvu o výpůjčce objektu bývalé hasičské zbrojnice ve Vrbce s pozemky,

95/2011
složení Komise pro otevírání obálek na akci Rekonstrukce bytovek v ul. Poplužní č. 381, 382 Budyně nad Ohří - viz zápis,

96/2011
složení Hodnotící komise na výše uvedenou akci - viz zápis,

97/2011
Rozpočtové opatření číslo 1,

98/2011
Nájemní smlouvu na zametací stroj s firmou SAP spol. s r.o.,

99/2011
příspěvek Svazu tělesně postižených ve výši 3.520,- Kč ,

100/2011
pro členy Svazu tělesně postižených  bezplatný odběr vstupenek na kulturní akce konané v Budyni nad Ohří městem Budyně nad Ohří či Nadací města a to v případě ceny vstupenky do 100,- Kč, pokud bude vstupenka dražší nabízíme 50% slevu vstupenky,

101/2011
objížďku přes Budyni nad Ohří v případě opravy komunikace průjezdu Budyní - viz zápis.

Rada města ukládá

102/2011
starostovi řešení užívání veřejného prostranství obchodníky-viz zápis, termín do konce května 2011.

103/2011
starostovi zjistit, zda děti, které dochází do MŠ Poplze nebyly v naší MŠ odmítnuty - termín do příštího jednání rady.

Rada města neschvaluje

104/2011
poskytnutí  příspěvku dle žádosti - viz zápis.