Rada města bere na vědomí

56/2011
přípravu zastupitelstva

57/2011
poděkování Konfederace politických vězňů za příspěvek,

58/2011
informaci starosty v čp. 219,

59/2011
informaci o připravované smlouvě s Mysliveckým sdružením Bora Vrbka,

Rada města schvaluje

60/2011
program jednání rady

61/2011
komise rady, tj. Komisi ŽP, Komisi pro projednávání přestupků, Komisi likvidační, Komisi školskou, Komisi tělovýchovy a sportu včetně předsedů a členů  - viz zápis,

62/2011
rozhodnutí  o pokácení stromů v k.ú. Vrbka v rámci akce Revitalizace zeleně ve Vrbce,

63/2011
rozhodnutí o pokácení jedle a pokácení lípy,

64/2011
zveřejnění záměru města Budyně nad Ohří prodat pozemek p.č. 27 v k.ú. Kostelec nad Ohří,

65/2011
osazení dopravních značek Českou televizí pro natáčení filmu Cizinec a krásná paní,

66/2011
hostování cirkusu STAR v Budyni nad Ohří,

67/2011
oplocení prostoru bývalé skládky,

68/2011
prodej nalezeného kola za 500,- Kč,

Rada města neschvaluje

69/2011
uzavření smlouvy se spol. Rozhlasy s.r.o.,

70/2011
pořízení leteckých snímků dle nabídky v elektronické verzi.