Rada bere na vědomí

25/2011
rozhodnutí o zastavení veřejné drážní dopravy vydané Drážním úřadem Praha,

26/2011
informaci o správě vodních toků Lesy ČR,

27/2011
nabídku energetických služeb,

28/2011
informaci ze schůzky Svazu tělesně postižených.

Rada schvaluje

29/2011
program dnešního jednání rady,

30/2011
proplacení faktury na občerstvení hasičů při výroční valné hromadě,

31/2011
používání statkových hnojiv Astur Straškov,

32/2011
Smlouvu o smlouvě budoucí na uzavření věcného břemene p.č.st.122,

33/2011
zveřejnění záměru pronajmout pozemek 395/1.

Rada ukládá

34/2011
paní Svobodové - v termínu do 21. 2. 2011 zahájit dotazníkovou akci ve věci zákazu kouření na chodbách bytového domu čp. 379