Rada bere na vědomí

13/2011
odročení bodu - komise rady do příštího jednání,

14/2011
přípravu zastupitelstva,

15/2011
projednání stížnosti p. Štréblové,

16/2011
informaci povodňové komise o povodni ve dnech 15. a 16. 1 2011.

Rada schvaluje

17/2011
program dnešního jednání rady,

18/2011
přidělení bytu 1+1 v čp. 380,

19/2011
přihlášení p. Purcharta k trvalému pobytu,

20/2011
dlouhodobou návštěvu p. J. Olivy,

21/2011
smlouvy o parkování u čp. 78.

Rada ukládá

22/2011
paní Svobodové - zajistit  v termínu do 21. 1. 2011 upravit tabulku dlužného nájemného - viz zápis

23/2011
paní Svobodové uvádět do opakovaných smluv: Smlouva končí při porušení kterékoliv podmínek nájemní smlouvy.

Rada doporučuje zastupitelstvu

24/2011
členy integračního výboru: M.Kozel, V.Šťastná, H.Hamplová, A.Frgal, p. Krycnerová a p. Brandnerová.