Rada bere na vědomí

229/2010
svolání schůzky k bližšímu rozdělení pozemku k pronájmu,

230/2010
informaci o záměru zrušení trati a o podání protestu a případném využití trati v letních měsících,

231/2010
informaci o návrhu na úřední vystěhování nájemníka z bytu v čp. 345

232/2010
informaci o fotovoltaické elektrárně,

233/2010
informaci o kulturních akcích do konce roku 2010.

Rada schvaluje

234/2010
program dnešního jednání rady,

235/2010
termíny jednání rady a zastupitelstva,

236/2010
prodej nalezeného kola  za 500,- Kč,

237/2010
přihlášení p. J. Staňka k trvalému pobytu,

238/2010
Ceník za hrobové místo pro příštích deset let - ceník je přiložen k zápisu,

239/2010
Svatební termíny pro rok 2011,

240/2010
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě KD Břežany nad Ohří,

241/2010
žádost ředitelky ZŠ o zařazení výchovné poradkyně do platové třídy - viz zápis,

242/2010
text  Smluv na prodej dříví s cenou 200,- Kč za m3  + DPH - viz zápis,

243/2010
finanční dar místostarostovi ze sociálního fondu města - viz zápis,

244/2010
finanční dotaci Nadaci - Historické a kulturní dědictví regionu města Budyně               nad Ohří ve výši 48 tis. Kč,

245/2010
vyplacení mimořádných odměn pracovníkům MŠ,

246/2010
vyplacení mimořádných odměn pracovníkům ZŠ,

247/2010
vyplacení mimořádných odměn pracovníkům ŠJ.

Rada ukládá

248/2010
Vrbecký potok,  p. J. Bittner zajistí svolání schůzky do 15.12.2010,

249/2010
smlouva na prodej kola - zajistí E. Šánová do 15.12.2010,

250/2010
pronájmu pozemků 355 a 356/1 - svolání schůzky zajistí M.Šifaldová do 15.12.2010.