Rada bere na vědomí

224/2010
bere na vědomí odstoupení zastupitele p. Václava Krpeše,

225/2010
přípravu ustavujícího zastupitelstva.

Rada schvaluje

226/2010
zakoupení pamětních plaket pro zastupitele, kteří pracovali ve volebním období 2006-2010.

Rada ukládá

227/2010
p. Šánové vyřídit korespondenci v souvislosti s rezignací p. V. Krpeše - termín ihned.

228/2010
p. Ing.Medáčkovi projednat technickou přípravu sálu na ustavující zasedání - termín ihned.