Rada bere na vědomí

108/2010
informaci o konzultační dohlídce knihoven v Pístech a v Nížebohách,

109/2010
informaci o neřízeném vypouštění rybníka,

110/2010
informaci o konzultační dohlídce na knihovny Písty a Nížebohy,

111/2010
žádost p. Červené o sekání trávy na návsi v Břežanech n.Ohří,

112/2010
žádost p. Trégnera o úpravu cesty a v této záležitosti bude svoláno šetření,

113/2010
žádost p. Kokešové o proplacení vchodových dveří, v této záležitosti bude svoláno místní šetření - viz zápis,

114/2010
informaci o návrhu výstavby internátní křesťanské školy v Budyni n.O.,

Rada schvaluje

115/2010
program dnešního jednání rady,

116/2010
záměr města pronajmout pozemek č. 78 v Budyni nad Ohří,

117/2010
rozpočtové opatření číslo 1 - viz příloha,

118/2010
záměr města prodat p.č. 26/15 v k.ú. Kostelec nad Ohří,

119/2010
probírku lesních porostů v období od září - viz zápis,

120/2010
pronájem zahrádky p. Rážkovi - viz zápis

121/2010
pronájem pozemku sl. Jonášové na zřízení výběhu pro koně-viz zápis,

122/2010
smlouvy o užívání veřejného prostranství p. Vodrážkovi, p. Novákovi a p. Stuchlýmu - viz zápis,

123/2010
pronájem hradu SHŠ Lepus na 14.-16.5.2010,

124/2010
finanční dar místostarostovi - viz zápis,

125/2010
Smlouvu o zřízení věcného břemena na průchod stodolou a umístění chodníku s majiteli nemovitosti,

126/2010
Smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění chodníku s majiteli pozemku - KM Prona.

Rada ukládá

127/2010
starostovi, místostarostovi a p. Šifaldové připravit do příštího jednání rady pravidla pro výběr nájemníka rybníku Křepelka.