Rada bere na vědomí

93/2010
informaci o anketě a provozu pískoviště a o parkování za bytovkami v Poplužní ulici,

94/2010
inventarizaci školských zařízení ZŠ, MŠ a ŠJ Budyně nad Ohří,

95/2010
převzetí rybníka Křepelky - p.č. 483/1, /2 a /3 v k.ú. Budyně n.Ohří,

Rada schvaluje

96/2010
program dnešního jednání rady,

97/2010
syna p. J. Staňka přihlásit pouze jako návštěvu,

98/2010
prodloužení návštěvy p. Stribuly v čp. 378,

99/2010
zvýšení kapacity Mateřské školy Budyně n.Ohří na 75 dětí a zřízení 20členné třídy v objektu Střediska volného času Drak v Budyni nad Ohří,

100/2010
zřízení detašované třídy hudební školy Roudnice nad Labem,

101/2010
úhradu faktury za autobus do letního tábora dětí na jednu cestu tam a zpět,

102/2010
vydání dvou povolenek k rybaření na rybníku Křepelka,

103/2010
úhradu za odebrané dřevo p. Červenému a to 900,- Kč + DPH,

104/2010
návrh na zpracování projektu revitalizace sídelní zeleně  projektantem panem Martinem Brokešem,

105/2010       
zakoupení 15 ks litinových laviček a zhotovení dalších 15 ti betonových podnoží pro lavičky,

106/2010
postavení objektů střídaček ve fotbalovém areálu,

107/2010
odstranění nebezpečných prolízaček na sídlišti Poplužní, umístění zde 2 laviček a plůtku a 2 houpaček na péru.