Rada bere na vědomí

67/2010
žádost o prodej pozemku 26/15 v Kostelci, v této záležitosti bude svoláno šetření,

68/2010
vydání nového rozhodnutí o poskytnutí dotace z MZ na III.etapu kanalizace a pověřuje starostu k podpisu tohoto rozhodnutí,

69/2010
svolání jednání do Kostelce n. O. na základě žádosti p. Bradáčové,

70/2010
stanovení nejvhodnější lokality pro budování kanalizace - místní část Nížebohy,

71/2010
žádost o prodej pozemku č. 608/18 s výrokem rozhodnutí - viz zápis,

72/2010
jmenování zapisovatelů starostou pro volby do Poslanecké sněmovny,

73/2010
nabídku k provedení novelizace Havarijního plánu a Povodňového plánu - viz zápis,

74/2010
informaci o obnově božích muk u hřbitova v Budyni nad Ohří,

75/2010
žádost o příspěvek na občerstvení a konstatovala, že tento požadavek musí předložit obec Přestavlky, neboť hasičský osmiboj se konal v Přestavlkách.

Rada schvaluje

76/2010
program dnešního jednání rady,

77/2010
účastníky studijní cesty pořádané Sdružením historických sídel a to p.Bittnera a p. Šánovou (15.5.-22.5.2010), dále rada schvaluje poskytnutí zálohy stravného a kapesného - viz zápis,

78/2010
proplacení dovolené starostovi - viz zápis,

79/2010
krátkodobý pronájem vodního hradu společnosti Humanitas,

80/2010
záměr města pronajmout pozemek č. 240/1 v k.ú. Budyně nad Ohří,

81/2010
podnájem bytu č. 3 v čp. 109 na dobu jednoho roku za stávajících podmínek a to i s kabelovou televizí,

82/2010
podání žádosti o dotaci na úpravu veřejné zeleně (ošetření stromů),

83/2010
zveřejnění záměru pronajmout pozemek 436 v PK v k.ú. Roudníček,

84/2010
objednání provedení biologického průzkumu - tůň Písty,

85/2010
pokácení poškozené lípy v ulici Slánské - viz zápis,

86/2010
zakoupení 30ti nových laviček,

87/2010
bezplatnou prezentaci památek Budyně nad Ohří do školních učebnic,

88/2010
prezentaci obcí Podřipska na DVD do komisního prodeje,

89/2010
zakoupení dětských hasičkých stejnokrojů.

Rada neschvaluje:

90/2010
poskytnutí příspěvku do Svazu Kostelců,

91/2010
zakoupení mobilní vodárny od firmy Voda a energie pro život.

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání

92/2010
projednání žádosti p. Korouse a p. Rážka o část pozemku v PK 512/1 a zároveň  prodej tohoto pozemku nedoporučuje.