Rada města bere na vědomí

194/2009
zprávu p. Svobodové o dluzích v bytovém hospodářství,

195/2009
informaci o vypracování studie na stavbu lávky Hostenice-Písty.

Rada města schvaluje

196/2009
program dnešního zasedání,

197/2009
přidělení bytu č. 1 v čp. 9  dle pořadí uvedeném v zápis,

198/2009
nepřihlášení k trvalému pobytu p. Kratochvílové do městského bytu,

199/2009
rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele „Integrace rozvojových aktivit města a partnerských subjektů,

200/2009
smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad,

201/2009
nájemní smlouvu se ZEPOSEM o pronájmu pozemků,

202/2009
neinvestiční náklady na žáka ZŠ Budyně nad Ohří pro rok 2009 ve výši 5386,-,

203/2009
pokácení smrku v Pístech dle žádosti a návrhu komise ŽP,

204/2009
dosypání svahu v Kostelci nad Ohří na základě žádosti p. Durycha,

205/2009
neposkytnutí příspěvku z rozpočtu města na zřízení babyboxu v Ústí n.Labem.