Rada města bere na vědomí

182/2009
Studii odtokových poměrů Vršeckého potoka, kterou vypracoval Ing.Vrána,

183/2009
žádost  o příspěvek při řešení následků vichřice,

184/2009
žádost o finanční příspěvek na studijně poznávací zájezd-děti ZŠ.

Rada města schvaluje

185/2009
program dnešního zasedání,

186/2009
posunutí označení obce u silnice v ulici Slánská k benzinové pumpě,

187/2009
příspěvek TJ Sokol na činnost s dětmi ve výši 8 tis. Kč,

188/2009
navýšení kapacity děti v MŠ na 55,

189/2009
neúčast v projektu Historické radnice Čech, Moravy a Slezska,

190/2009
zřízení Veřejné služby v našem správním území,

191/2009
návrh smlouvy o výkonu veřejné služby na odpracování 30ti hodin.

192/2009
rozhodnutí o výběru dodavatele na „Odbahnění rybníka Budyně n.Ohří".

Rada ukládá

193/2009
starostovi projednat záležitost žádosti o fin.příspěvek pro děti na studijně poznávací zájezd s ředitelkou ZŠ - termín do konce září 2009.