Rada města bere na vědomí

162/2009
ustanovení minimálního počtu Okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

163/2009
sdělení firmy NEXT o zhotovení nových podlah v objektu firmy,

164/2009
sdělení o vyznamenání mong.Bradny.

Rada města schvaluje

165/2009
program dnešního zasedání

166/2009
podnájem bytu č. 5 v čp. 109

167/2009
podnájem bytu č. 4 v čp. 109

168/2009
přidělení bytu č. 2 v čp. 382

169/2009
přidělení bytu č. 2 v čp. 380

170/2009
komisi pro otevírání obálek  a komisi pro hodnocení nabídek na akci: Integrace rozvojových aktivit města a partnerských subjektů",

171/2009
příspěvek TJ Viktorii ve výši 10 tis. Kč na mládežnická družstva,

172/2009
příspěvek na fasádu na dům čp. 13 v Budyni nad Ohří,

173/2009
pokácení stromu na základě žádosti manželů Mráčkových,

174/2009
komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek pro výběrové řízení na akci: Odbahnění a oprava rybníku v Budyni nad Ohří,

175/2009
zveřejnění záměru města prodat p.č. 359/18,

176/2009
zveřejnění záměru města pronajmout p.č. 355 v Budyni nad Ohří,

177/2009
dovoz písku k čp. 363 v Budyni nad Ohří na opravu vjezdu.

Rada ukládá

178/2009
p. Svobodové vypracování splátkového kalendáře pro p. Náprstkovou a dořešení odhlášení p. Náprstkové z městského bytu.

179/2009
p. Hojzanové zajistit schůzku se žadateli o zahrádky v termínu do konce září 2009.

180/2009
zaslání odpovědi p. Štrenclovi, termín do příštího jednání rady.

Rada doporučuje zastupitelstvu:

181/2009
neprodávat p.č. 344/1 v k.ú. Budyně nad Ohří, pouze případnou výměnu.