Rada města bere na vědomí

Us.č.

149/2009         mimořádné odměny v MŠ,

150/2009         žádost občanů o úpravu Vršeckého potoka - viz zápis,

151/2009         přípravu zastupitelstva.

Rada města schvaluje

152/2009
program dnešního zasedání

153/2009
smlouvu se společností PAX o krátkodobém nájmu smuteční obřadní síně a pověřuje starostu jejím podpisem,

154/2009
dohody o užívání parkovacího místa v ulici Poplužní a to 200,- Kč včetně DPH

155/2009
ceník poplatků z místa pro Budyňskou pouť na rok 2009 - viz příloha,

156/2009
odběr vyvráceného akátu v lese pod hradem,

157/2009
pronájem mrazících boxů u smuteční obřadní síně dle podmínek zápisu,

158/2009
překlenovací půjčku Svazu zahrádkářů Budyně nad Ohří,

159/2009
zveřejnění záměru pronájmu pozemků na zahrádky v k.ú. Budyně n.Ohří - viz zápis,

160/2009
objednání emblémů nápisů Hasičský záchranný sbor.

Rada ukládá

161/2009
místostarosta zajistí zaslání nové výzvy k dojednání splátkového kalendáře s panem Tomanem.