Rada města schvaluje

143/2009
program dnešního zasedání včetně přeložení bodu kontroly usnesení do příštího jednání rady

144/2009
smlouvu na pronájem pozemku pod hradem se společností LAND

145/2009
smlouvu na pronájem pozemku č.346/3 v PÍSTECH

146/2009
výběr nejvhodnější nabídky na akci: Chodníky Slánská ulice - II.etapa Budyně nad Ohří a to společnost LAND s r.o.  Ústí nad Labem

147/2009
změnu odvodů registračních poplatků ze Střediska volného času Drak do poklady MŠ s platností od 1.7.2009,

148/2009
příspěvek Sokolu Libochovice ve výši 500,- Kč.