Rada bere na vědomí:

99/2009
termín zastupitelstva 28.05.2008 v 18.00 hodin s tímto programem:

  • Zadání změny územního plánu
  • Prodej majetku
  • Závěrečný účet města

Rada schvaluje:

100/2009
v souladu se zákonem o obcích, finanční dar J. Bittnerovi ve výši 18.333,- Kč ze sociálního fondu města

102/2009
složení komise k výběrovému řízení na dotační titul „Oprava pomníku obětem II. světové války. Složení komise: ing. Petr Medáček, J. Bittner, I. Munzar, M. Šifaldová, zapisovatel: Iva Hojzanová

103/2009
složení komise k výběrovému řízení na odbahnění a opravu rybníka. Složení komise: ing. Petr Medáček, J. Bittner, I. Munzar, M. Šifaldová, zapisovatel: I. Hojzanová

Rada ukládá:

104/2009
panu starostovi a místostarostovi provést místní šetření v Pístech ohledně žádosti pana Mareše, který žádá o pronájem pozemku

105/2009
panu starostovi a místostarostovi provést místní šetření v ulici Průhon, kde žádá paní Valinová o povolení překopání silnice z důvodu zavedení inženýrských sítí