Rada bere na vědomí:

Us.č.
73/2009       
jmenování zapisovatelů do voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. - 6. 6. 2009

74/2009
zprávu o místu a konání voleb

75/2009
zprovoznění dětského hřiště u mateřské školy od 8.4.2009

Rada schvaluje:

76/2009
proplacení částky 2.425,- Kč na občerstvení CVČ

77/2009
užívání veřejného prostranství před barem Viktorka žadateli p. Novákovi

78/2009
užívání veřejného prostranství na Mírovém nám. Žadateli p. Stuchlému

79/2009
zveřejnění záměru pronajmout pozemku v Pístech a v Budyni n.Ohří

80/2009
pronájem domu čp. 186 včetně příslušejících pozemků panu Beránkovi.

Rada neschvaluje:

81/2009
nabídku inzerce v časopise Travel in Czech republic

82/2009
žádost o pronájem domu čp. 186 občanskému sdružení Černá ovce bílý vlk, Přestavlky

Rada ukládá:

83/2009
starostovi a místostarostovi zahájit přípravu návrhu nájemní smlouvy s panem Beránkem na pronájem domu čp. 186