Rada bere na vědomí:

Us.č.
62/2009
informaci o registraci města Budyně n. Ohří na plátcovství DPH od 1.6.2009,

63/2009
informaci o návrhu na fotovoltaickou elektrárnu v Nížebohách,

64/2009
minimální počty členů volebních okrskových komisí - v místních částech 4 včetně zapisovatele a v Budyni n. Ohří 10 včetně zapisovatele,

65/2009
informaci o sobotní hasičské soutěži.

Rada schvaluje:

Us.č.
66/2009
program dnešního jednání rady

67/2009
výběr dodavatele pro zalesnění lokality Kostelec nad Ohří dle LHP

68/2009
podání výzvy malého rozsahu na akci: Odbahnění a oprava rybníku Budyně

69/2009
podání výzvy malého rozsahu na akci: Oprava válečného hrobu Budyně n.O.

70/2009
základní škole zakoupení nábytkové stěny,

71/2009
inzerci města na vizitce mapy Ústeckého kraje v hodnotě cca 13 tis. Kč,

Rada doporučuje zastupitelstvu:

Us.č.
72/2009
prodej poz. parcely č. 612/132 určené ke stavbě řadového domu p. Doušovi.