Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 15/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 05.08.2020

Rada bere na vědomí:

163/2020/RM - kontrolu usnesení 154-162/2020/RM

164/2020/RM - a postupuje žádost o odprodeji části p .p .č. 796/4 ostatní plocha, ostatní

                         komunikace v k. ú. Břežany nad Ohří o velikosti 49 m2 Zastupitelstvu města              

                         Budyně nad Ohří.

165/2020/RM - Rada města postupuje žádost o odprodeji části p. p. č. 796/8 ostatní plocha, ostatní

                         komunikace a části p. p. č. 25 zahrada, vše v k. ú. Břežany nad Ohří Zastupitelstvu

                         města Budyně nad Ohří.

166/2020/RM – nabídku Akademie třetího věku – návrh na uspořádání ukázkového pořadu např.

                         zábavná historie medicíny. 90 minut/3.600,- Kč. Možno zařadit na setkání seniorů.

167/2020/RM – informaci o souhlaseném stanovisku KÚ Ústí nad Labem k řádům veřejných

                          pohřebišť Budyně n.O., Kostelec n.O., Nížebohy. Řády veřejných pohřebišť budou

                         předloženy v příští radě ke schválení.

168/2020/RM - obecně závazná vyhlášku o pohybů psů a postupuje do zastupitelstva ke schválení

169/2020/RM – zápis z Finančního výboru ze dne 3.6.2020 a postupuje zastupitelstvu ke schválení

 

Rada schvaluje:

170/2020/RM – rozpočtové opatření č. RO/2020/008

171/2020/RM – bezplatný vstup do muzea Vodního hradu na zahájení dnů Evrop. dědictví ve

                         dnech 12.-13. 9. 2020.

Rada neschvaluje:

172/2020/RM – přidání se do projektu Mobilní Turista

173/2020/RM – revokuje usnesení č. 50/2020/RM ze dne 9.3.2020 o poskytnutí dotace z důvodu

                         nevyčerpání dotace v důsledku koronaviru.

174/2020/RM – změnu účelu schválené poskytnuté dotace PD 2/2020 č. 50/2020/RM ze dne

                           9.3.2020. Spolku doporučuje případně podání nové žádosti na akce pořádané

                         zejména pro mládežnické kategorie.

175/2020/RM - zahájení dnů Evrop. dědictví vstup do Vodního hradu zdarma 12.-13.9.2020

Usnesení číslo 163 až 175/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 5.8.2020

Eva Šánová