Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 14/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 13.07.2020

Rada bere na vědomí:

154/2020/RM - kontrolu usnesení 139-153/2020/RM

155/2020/RM – otevření skládkového dvoru (po bývalém Kovošrotu) od 16.7.2020.

156/2020/RM – ze schůzky občanů dne 25.6.2020 v Nížebohách. Přílohou je zápis z této schůzky.

Rada schvaluje:

157/2020/RM – schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Viktorii Budyně nad Ohří výši

                          20.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

158/2020/RM - schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2020/007

159/2020/RM – zařazení historického znaku Města Budyně nad Ohří do veřejného REKOSu.

160/2020/RM – parkovací místa v ulici Pražská za těchto podmínek:

                           - místa budou nabídnuta obyvatelům domů s nájemními byty (6 a výše)

                         - 200,- Kč/měsíc, osobní auta ne firemní, v případě volného místa vozík za auto

Rada neschvaluje:

161/2020/RM – příspěvek Česká obci sokolské na outdoorový závod ve volné přírodě Sokolí

                         stezkou, který se uskuteční dne 26.9.2020.

Rada ukládá:

162/2020/RM – vedení úřadu oznámit ve Dvoře Perlová voda v Kostelci nad Ohří postup

                         nahlašování konaných akcí.

 

Usnesení číslo 154 až 162/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 13.07.2020

Eva Šánová