Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 1/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 15.01.2020

Rada bere na vědomí:

001/2020/RM - kontrolu usnesení 293- 311/2019/RM

002/2020/RM – informace od MUDr. Medonose z předsednictva z ČOS o postoji k převodu Sokolovny

                         z TJ Sokol Budyně na Město Budyně

Rada schvaluje:

003/2020/RM - program dnešního jednání

004/2020/RM - vyvěšení záměru o pronájmu pozemkových parcel č. p. 194, 242/4 trvalý travní porost,

                       199/1 a 199/2 jiná plocha vše v k. ú. Kostelec nad Ohří celkové rozloze 13.370m2, za

                         účelem pastvy ovcí a sklizně píce.

005/2020/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD PO 13/2019 TJ Viktorie Budyně nad Ohří

006/2020/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD PO 4/2019 Mateřská škola Budyně nad Ohří

007/2020/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD PO 7/2019 TJ Sokol Budyně n.O.

008/2020/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD PO 15/2019 TJ Sokol Budyně n.O.   

Rada ukládá

009/2020/RM – pí Šánové rozeslat členům rady Nařízení vlády č. 338/2019 Sb. výše odměn členů

                         zastupitelstev, starou tabulku a rozhodnutí zastupitelstva.

010/2020/RM - vedení úřadu odepsat společnosti Nuovend Mělník, lékařské pohotovostní služby          

                         ohledně lékařské péče (stomatologie)

011/2020/RM - vedení úřadu napsat p. Pavlíkovi dopis se stanoviskem rady k odkupu pozemku

                        v Kostelci nad Ohří

Usnesení číslo 001 až 011/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 15.01.2020

Eva Šánová