Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 24/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 30.12.2019

Rada bere na vědomí:

293/2019/RM - kontrolu usnesení 270-292/2019/RM

294/2019/RM - o ukončení činnosti Konfederace politických vězňů ČR, pobočka č. 32 Litoměřice.

Rada schvaluje:

295/2019/RM - program dnešního jednání

296/2019/RM - odměnu ředitelce školní jídelny za měsíc prosinec dle přílohy

297/2019/RM - odměnu ředitelce mateřské školy za měsíc prosinec dle přílohy

298/2019/RM - odměnu ředitelce základní školy za měsíc prosinec dle přílohy

299/2019/RM - nové platové zařazení pro ředitelku základní školy dle platných platových tabulek od

                         1.1.2020 dle Sb. 300/2019 (Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) dle přílohy

300/2019/RM - příspěvek MŠ na dopravu na plavecký výcvik ve výši 8.000,00 Kč.

301/2019/RM – vyúčtování poskytnuté dotace PD 14/2019 Hospic sv.Štěpána, z.s. Litoměřice

302/2019/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 6/2019 TJ Sokol Mšené lázně

303/2019/RM - rozpočtové opatření č. RO17 17/RM/2019

304/2019/RM - rozpočet Mateřské školy Budyně nad Ohří na rok 2020, dle předloženého návrhu.

                         Příspěvek zřizovatele činí 372.000,00 Kč, z toho závazný ukazatel- spotřeba energií

                         210.000,00 Kč.

305/2019/RM - střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 Mateřské školy Budyně nad Ohří,

                       dle předloženého návrhu.

306/2019/RM - rozpočet Základní školy Budyně nad Ohří na rok 2020, dle předloženého návrhu.

                         Příspěvek zřizovatele činí 697.000,00 Kč, z toho závazný ukazatel- spotřeba energií

                         320.000,00 Kč.

307/2019/RM - střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Budyně nad Ohří na období 2021-2022.

308/2019/RM - rozpočet Školní jídelny Budyně nad Ohří na rok 2020, dle předloženého návrhu.                        

                       Příspěvek zřizovatele činí 460.000,00 Kč, z toho závazný ukazatel- spotřeba energií

                       225.000,00 Kč.

309/2019/RM - Střednědobý výhled rozpočtu Školní jídelny Budyně nad Ohří na období 2021-2022.

310/2019/RM - nové platové zařazení pro ředitelku Mateřské školy dle platných platových tabulek od

                         1.1.2020 dle Sb. 300/2019 (Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) dle přílohy

311/2019/RM - nové platové zařazení pro ředitelku školní jídelny dle platných platových tabulek od

                         1.1.2020 dle Sb. 300/2019 (Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) dle přílohy

Usnesení číslo 293 až 311/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 30.12.2019

Eva Šánová