Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 23/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 02.12.2019

Rada bere na vědomí:

270/2019/RM - kontrolu usnesení 256-269/2019/RM

271/2019/RM - uzavření MŠ v Budyni nad Ohří od 23.12. do 1.1.2020

272/2019/RM – plán inventur MŠ k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2019 včetně příloh

273/2019/RM - plán inventur ZŠ k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2019 včetně příloh

274/2019/RM - plán inventur ŠJ k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2019 včetně příloh

275/2019/RM - prodej pozemku v Břežanech n.O. a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

 

Rada schvaluje:

276/2019/RM - program dnešního jednání

277/2019/RM - úpravu lékárny dle předloženého nákresu se zachováním světlosti místnosti 2100

278/2019/RM – odměnu ředitelce Základní školy v Budyni nad Ohří za měsíc listopad. Částka je

                         uvedena v zápise z tohoto jednání.

279/2019/RM – odměnu ředitelce Školní jídelny. Částka je uvedena v zápise z tohoto jednání.

280/2019/RM – revokace usnesení č. 223/RM/2019

281/2019/RM – znovuzařazení ředitelky MŠ Ladislavy Rážkové do 10. platové třídy

282/2019/RM – od 1.1.2020 úpravu ceny objemového odpadu ze 3,- Kč na 4,- Kč

2832019/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 1/2019 Diakonie – Českobratrské církve

                         evangelické Litoměřice

284/2019/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 2/2019 TJ Viktorie Budyně nad Ohří

285/2019/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 8/2019 TJ Viktorie Budyně nad Ohří

286/2019/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 11/2019 SH ČMS –Sbor dobrovolných hasičů

                         Budyně nad Ohří

287/2019/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 12/2019 SH ČMS –Sbor dobrovolných hasičů

                       Budyně nad Ohří

288/2019/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 5/2019 Myslivecký spolek Brozany

289/2019/RM – odměnu místostarostovi za II. pol. 2019

290/2019/RM – pronájem hradu Společnosti Rattenschwanz, Praha 4 na pořádání kulturní akce

                         Bitva Budyně ve dnech 7. – 9. srpna 2020

291/2019/RM – demolici objektů v železn. zastávce Budyně n.O.

 

Rada neschvaluje:

292/2019/RM – žádost ředitelky ZŠ o obnovení potvrzení ve funkci ředitelky školy není relevantní dle      

                         Školského zákona č. 46/2019, § 166

Usnesení číslo 270 až 292/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 02.12.2019

Eva Šánová