Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 21/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 04.11.2019

Rada bere na vědomí:

246/2019/RM - kontrolu usnesení 236-245/2019/RM

Rada schvaluje:

247/2019/RM - program dnešního jednání

248/2019/RM – žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Budyně nad Ohří ve výši 15.000,00 Kč.

249/2019/RM - rozpočtové opatření RO14 14/RM/2019

250/2019/RM - dodatečné povolení úpravy vjezdu na pozemek č. 697/23 pokud se nevyskytnou

                       žádné překážky

251/2019/RM – pokácení ořešáku na parc. č. 364.

252/2019/RM - pokácení borovice u rod. domu v ulici Zahradní č.p. 357

 

Rada neschvaluje:

253/2019/RM - žádost paní Pospíšilové na pronájem Vodního hradu v Budyni nad Ohří na

   listopadovou akci „Když v pekle sněží“

Rada ukládá:

254/2019/RM – pí Šánové zjistit podrobnější informace o zdravotním stavu pana J. Hájka u sociální

                         pracovnice z nemocnice v Litoměřicích o tom, zda je schopen samostatně žít v bytě

                         a zda má dostatek finančních prostředků

255/2019/RM – pí Hojzanové provést místní šetření u pí Petry Rottové, která žádá o dodatečné

                         povolení úpravy vjezdu na pozemek č. 697/23.

Usnesení číslo 247 až 255/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 04.11.2019

Eva Šánová